föreläsningar

Föreläsare

biolog, folkhögskolelärare, författare, fågelskådare, radioröst, fotograf, folkbildare och föreningsmänniska.

ÖLANDS NATUR

 

Pav skräddarsyr gärna en föreläsning om Öland och dess natur. Det kan handla om fågellivet, blommorna, insekterna, alvaret, årstidernas växlingar, eller kanske landskapets särart och bio-geografiska historia.

ÖLANDS FÅGLAR

 

Hur en bok blev till, och om vad som gör Ölands fågelliv så unikt och lockande för fågelskådare från hela världen.

NATUREN I DIN TRÄDGÅRD

 

Få handfasta tips till hur din trädgård gan både bidraga till, och utgöra en del av den biologiska mångfalden. Fågel-holkar, blommor som attraherar fjärilar, plus mycket mer än så kan du göra!

KÖNETS & SEXUALITETENS FUNKTIONER

 

Varför finns kön, vad ska vi med sexualiteten till och varför skiljer sig ofta könens egenskaper sig åt?

MÄNNISKANS URSPRUNG

 

Om hur människan blev just människa, och om hur de senaste årens forskning kommit att skriva om vår egen historia.

SYDAFRIKA & DESS NATUR

 

Via Bildningsförlaget har Pav lett ett antal gruppresor till södra Afrika. Vad kan man få se där, och vad är det med landet Sydafrika som gör att man alltid vill tillbaka dit om man en gång besökt landet?

ORKIDÉER

 

Jordens mest artrika växfamilj har tämligen få representanter i Sverige, men ovanligt många på Öland. De uppvisar också några av växtvärldens mest häpnadsväckande lösningar för sin överlevnad, spridning och pollination.

DEN BIOLOGISKA

MÄNNISKAN

 

Trots att kunskapen om hur människan är aldrig har varit större kan det vara svårt att se människans biologiska natur. Hur är vi egentligen? Om vi varsamt försöker se människan bortom, eller bakom kulturen. Går det ens att göra?

ALVARETS UNIKA

INVÅNARE

 

Förstå alvarets förutsättningar, historia och villkor, och möt några av de mer unika organismerna från denna karga livsmiljö.

Copyright © Pav Johnsson