Ölands orkidéer och fjärilar

Fjärilar och orkidéer - 10 juni

 

Följ med på en halvdagsexkursion till några av mellersta Ölands mest exklusiva naturområden.

 

Vi startar dagen med att samlas vid parkeringsplatsen utanför Station Linné. Här gör vi en kort promenad, men färdas sen i samlad trupp några kilometer för att leta efter den så här långt söderut på Öland, ovanliga salepsroten. Samtidigt spanar vi efter exklusiva fjärilsarter som vädd- och sotnätfjäril, violettkantad guldvinge och mindre blåvinge.

 

Det finns goda chanser att se ytterligare ett tämligen stort antal orkidéer och fjärilar. Några fjärilsarter som är möjliga att se om det är soligt väder är ängssmygare, skogsvisslare, skogsnätfjäril, ängsnätfjäril, pärlgräsfjäril, kvickgräsfjäril, hagtornsfjäril, samt med en portion tur svävflugedagsvärmare, den snabbt minskade gullvivefjärilen och dagaktiva nattfjärilen karminspinnare.

 

Orkidélistan kan bli tämligen lång. Vi bör kunna se grönkulla, ängsnycklar, johannesnycklar, kärrknipprot, krutbrännare, brudsporre, flugblomster, tvåblad, nattviol och grönvit nattviol. Självklart noteras även annat intresse, andra kärlväxter, insekter, fåglar m.m.

 

Om intresse finns kan eftermiddagen, efter lunchstopp på lämpligt ställe, förlängas för att i egna bilar ta oss till ytterligare platser längre norrut, och listan kryddas då med bland annat vit skogslilja, guckusko och nästrot. För detta tillkommer 150 kr/person, och förutsätter att åtminstone åtta deltagare väljer detta.

 

 

Kostnad: 500 kr/person

Max antal deltagare: 16

Tid: kl 9-13 (med eftermiddagspass som längst till kl 17.00)

Föranmälan: info@pavjohnsson.se

 

 

 

 

Salepsrot är en orkidé med huvudsakligen sydlig utbredning i Europa. I Sverige finns den bara på Öland och Gotland.

I fuktängar förekommer sällsynt den vackra violettkantade guldvingen.

I rikkärr kan vaxnyckeln, en gulvit variant av ängsnycklar, påträffas.

Gullvivefjärilen är idag mycket ovanlig, och en art som taxonomiskt inte står särkilt nära några andra svenska dagfjärilsarter.

Brudsporren doftar allra starkast när det skymmer och är en art som det forskas på just nu, på Öland.

Väddnätfjärilen är en av de fjärilsarter som minskat mest under senare år, men på fuktiga gräsmarker i Mittlandsskogen kan den ännu hittas.

Det var faktiskt öländsk forskning som till slut visade att flugblomstret utsöndrar samma doftämnen som honor av en viss stekelart, Argogorytes mystaceus.

Copyright © Pav Johnsson