bioblitz2016

Bioblitz i Horns kungsgårds naturreservat 22-23 juli


En Bioblitz är en totalinventering av ett områdes organismer, men under en mycket begränsad tidsrum, ofta bara ett dygn. Mer om hur inventeringarna av Horns kungsgårds naturreservat gick kommer här så småningom. Omkring 30 personer bidrog till inventeringarna, ytterligare drygt 50 personer besökte arrangemanget och vi vet redan att en bit över 1 200 arter noterades under helgen. Nästan hälften rapporterades av Ölands Botaniska Förening - men tack alla för jättefina insatser.


Såväl livet på land som det under ytan undersöktes under tre dagar. Trots att en del bestämningsjobb återstår är det roligt att kunna konstatera att nästan 40 nya arter för Öland påträffats var av ett taxa helt nytt för landet!


Viktigt att veta vid rapporteringen

När du rapporterar på Artportalen är det några saker du måste tänka på. Lägg in fyndplatser med relativt stor noggrannhet, gärna som mest 100 m radie, och hellre ännu mer noggrant än så. Det är perioden 22-24 juli som gäller, även om söndagen organisatoriskt mest är att betrakta som en hemresedag.


Kryssa vid all rapportering i "Bioblitz Horns kungsgård NR 2016" under kategorin "generell artinventering", i sin tur under fliken "projekt". Detta är jätteviktigt!


Kolla gärna med andra som var med och lägg till som medobservatörer. Bakom arrangemanget står Ölands naturskyddsförening, Föreningen SydOstentomologerna, Ölands botaniska förening och Station Linné.


Till vänster en rödgumpsgräshoppa Omocestus ventralis,

en art som påträffades inom reservatet

Detta hände under lördagen!