Om
Pav Johnsson i Sani Pass Leshoto

PAV - FOLKBILDARE


Sen 1999 arbetar jag som lärare på Ölands folkhögskola. Redan innan dess hade jag vikarierat på några gymnasie- och komvuxskolor i Stockholmsområdet - Kärrtorps, Åsö och St Jacobi gymnasium. Att jag skulle ägna en stor del åt mitt liv åt undervisning trodde jag inte, när jag år 1993 hade avslutat en treårig utbildning till biolog med inriktning mot ekologi vid det Biologisk- geovetenskapliga programmet på Stockholms Universitet, men så blev det. Jag gav upp läraryrket i Stockholm en gång innan jag hamnade på Öland, och i folkbildningens tjänst.


Under mellanspelet hann jag med att skriva ett läromedel för Världsnaturfonden och Liber utbildning (Ekoväktarboken), arbeta två somrar som skådespelare i Huldrans natt, inventera floran i betesmarker för Länsstyrelsen i Stockholms län, och  jobba på kontor och med växtodling utanför Bangkok! Det där sista bidrog till att jag fick en tjänst vid Centrum för Internationellt ungdomsutbyte, och ansvarade för ett svenskt-thailändskt program där ungdomar från två länder fick pröva arbete på lantbruk i respektive land. Det var just det där sista jobbet som fick mig att lämna storstaden för Öland, och så småningom Kalmar. Den svenska delen av ungdomsutbytet ägde nämligen rum i Borgholms kommun, och det var efter det som jag började jobba på Ölands folkhögskola. Här mötte jag en kunskaps- och  människosyn som jag kände tilltro till. Något annat än de regelstyrda ämneslektionerna i gymnasiet, som Ellen Key liknade vid utströdda stenar som utsätts för vågorna nycker: "Under dessa vågskvalp domna hjärnorna, fördummas och förstummas själarna, lärarnas som lärljungarnas."


Jag trivs i det kunskapsbejakande helhetstänk som genomsyrar folkhögskolan, och det har också lett mig in på olika stickspår som jag presenterar på denna sida: naturguidning, modererande, resor via AviFauna naturresor och Bildningsförlaget, naturexpertis (under den självvalda titeln "Naturnörden") i P4 Kalmar, annan radio (Naturmorgon i P1) och teve (Mitt i naturen och Det stora fågeläventyret),  författande och föreläsningar.

boken Ölands fåglar


FÖRFATTARE


Redan år 1995 var jag involverad i mitt första bokprojekt. Jag anlitades av förlaget Liber utbildning för att i samarbete med Världsnaturfonden  ta fram ett nytt läromedel. Boken handlade om handfasta tips till hur  världen på gräsrotsnivå kan styras om mot de mål som presenteras i dokumenten Agenda 21 och Riodekla-rationen från UNCED-konferensen 1992.  Att få ge ut en titel var förstås stort, men så värst fria händer hade jag inte. Boken blev snäppet tristare än vad jag hade önskat, men en viss blodad tand fick jag ändå för skrivandet.

Nästan tio år senare var  jag inblandad i nästa bokprojekt. Denna gången både som författare och i det redaktionella arbetet med en ny, omarbetad upplaga av Fågellokaler på Öland. Boken blev en storsäljare, och går för närvarande knappt att få tag i. Jag var vid den här tiden också ordförande för Ölands Ornitologiska Förening (ÖOF), och detta bokprojekt var bara  ett av många  ideella jobb jag gjorde under början av  2000-talet kopplade till Ölands fågelliv. I flera år var jag också redaktör eller redaktionsmedlem för Ölands Ornitologiska Förenings tidskrift Calidris.


År 2010 kontaktades jag av ÖOF med en fråga om jag ville bli huvudredaktör för ett omfattande bokprojekt om Ölands fåglar. Jag tackade ja, men förstod knappt hur mycket tid och kraft det skulle ta. Drygt fem år senare var  boken, en 496 sidor tjock tegelsten med långt över 100 medarbetare, däribland 35 medförfattare, klar. Förhoppningsvis lever den upp till sin målsättning "att med sin form och innehåll locka till sig en en bredare och ny publik - alla med ett intresse för Öland och för fåglar".


Som om det inte var slut där så är jag delägare i ett förlag, Bildningsförlaget, och 2019 kom min första titel ut där:

Ölands natur - okända och ökända arter. En 240 sidor tjock och rikt bildsatt bok som kan köpas på Kackelstugan, hos lokala bokhandlare, på Station Linné, Naturbutiken och via nätet.

RADIO & TV


Med jämna mellanrum hörs jag i P4 Kalmar, där jag svarar på lyssnares frågor om naturen, eller tar upp aktuella nyheter inom ämnet. Ibland dyker jag också upp som "side-kick" i samma kanals morgonprogram. Några gånger har jag också medverkat i Naturmorgon i P1, både som gäst i expertpanelen, eller i reportage från Ölands eller Skånes fågelmarker, eller Sydafrikas karoo-stäpp. Jag har också medverkat i "Mitt i Naturen" när Ölands landskapsdjur eftersöktes, och våren 2017 i SVT:s folkbildande dokusåpa "Det Stora Fågeläventyret"


UTBILDNING

  • 1997-1990 Naturvetenskaplig linje, Åva gymnasium.


  • 1990-1993 Biologisk geovetenskaplig linje, Stockholms universitet. Fil. kand biologi


  • 1993 Jord- och skogsbrukets miljöproblem, Stockholms universitet


  • 1997 Populationsgenetik och bevarandebiologi, Stockholms universitet


  • 2005 Digital bildhantering, Högskolan i Jönköping


  • 2010 Teater, Högskolan i Kalmar


  • 2015 Folkhögskolans idé och pedagogik, Linköpings universitet