föreläsningar

Föreläsare

biolog, folkhögskolelärare, författare, fågelskådare, radioröst, fotograf, folkbildare och föreningsmänniska.

en brandkronad kungsfågel

NATUREN PÅ ÖLAND

 

Pav skräddarsyr gärna en föreläsning  om Öland. Det kan handla om fåglarna, blommorna, insekterna, våtmarkerna, alvaret, årstidernas växlingar, eller landskapets särart och historia.

boken Ölands fåglar

ÖLANDS FÅGLAR

 

Bildsatt föredrag om hur en bok blev till, eller/och om vad som gör Ölands fågelliv så unikt och lockande för fågelskådare från hela världen.

samkönad biologi exemplifierade med två laysanalbatrosshonor som pussas

KÖNETS & SEXUALITETENS FUNKTIONER


Varför finns kön, vad ska vi med sexualiteten till och varför skiljer sig ofta könens egenskaper sig åt?

amiral på en röd solhatt

NATUREN I DIN TRÄDGÅRD

 

Få handfasta tips till hur din trädgård både kan bidraga till, och utgöra en del av den biologiska mångfalden. Jag berättar om holkar, bihotell, blommor som attraherar fjärilar med mera

ett förhistoriskt människokranium mot svart bakgrund

MÄNNISKANS URSPRUNG

 

Om hur människan blev just människa, och om hur de senaste årens forskning kommit att skriva om vår egen historia.

affisch om människans biologi

DEN BIOLOGISKA

MÄNNISKAN


Trots att kunskapen om hur människan är aldrig har varit större kan det vara svårt att se människans biologiska natur. Hur är vi egentligen? Om vi varsamt försöker  se människan bortom, eller bakom   kulturen. Går det ens att göra?

lejonhane

SYDAFRIKAS NATUR


Via Bildningsförlaget  har Pav lett ett antal gruppresor till södra Afrika.  Vad kan man få se där, och vad är det med landet Sydafrika som gör att  man alltid vill tillbaka  dit om man en gång besökt landet?

salepsrot (Anacamptis pyramidalis)

ORKIDÉER

 

Jordens mest artrika växfamilj har få representanter i Sverige, men ovanligt många på Öland. De uppvisar några av växtvärldens mest avancerade lösningar för sin  spridning och pollination.

salepsrot (Anacamptis pyramidalis)

ÖLANDS NATUR

 

En presentation av min senaste bok, dess tillkomst, innehåll och givetvis  många spännande fakta om Ölands förtrollande och unika natur.

KLIMATETS VINNARE & FÖRLORARE


Vilka nya arter har dykt upp hos oss och vilka får det svårt i ett allt varmare klimat? Eller hur funkar det där med uppvärmningen egentligen?

öländskt alvar med blommande Sankt Pers nycklar

ALVARETS UNIKA

INVÅNARE

 

Förstå alvarets förutsättningar, historia och villkor, och möt några av de mer unika organismerna  från denna karga livsmiljö.

salepsrot (Anacamptis pyramidalis)

RESEFÖREDRAG

 

Jag berättar personligt om naturresor jag gjort (eller planerar göra) till platser som Sydafrika, Sicilien, Korsika, Zimbabwe, Rumänien eller Colorado.