föreläsningar

Föreläsare

biolog, folkhögskolelärare, författare, fågelskådare, radioröst, fotograf, folkbildare och föreningsmänniska.

Firecrest

ÖLANDS NATUR

 

Pav skräddarsyr gärna en föreläsning  om Öland och dess natur. Det kan handla om fågellivet, blommorna, insekterna, alvaret, årstidernas växlingar, eller kanske landskapets särart och bio-geografiska historia. Eller en bokpresentation!

Ölands fåglar

ÖLANDS FÅGLAR

 

Bildsatt föredrag om hur en bok blev till, och om vad som gör Ölands fågelliv så unikt och lockande för fågelskådare från hela världen.

samkönad biologi

KÖNETS & SEXUALITETENS FUNKTIONER


Varför finns kön, vad ska vi med sexualiteten till och varför skiljer sig ofta könens egenskaper sig åt?

rikare trädgård amiral

NATUREN I DIN TRÄDGÅRD

 

Få handfasta tips till hur din trädgård gan både bidraga till, och utgöra en del av den biologiska mångfalden. Fågel-holkar, blommor som attraherar fjärilar, plus mycket mer än så  kan du göra!

människans ursprung

MÄNNISKANS URSPRUNG

 

Om hur människan blev just människa, och om hur de senaste årens forskning kommit att skriva om vår egen historia.

lejonhane

SYDAFRIKA & DESS NATUR


Via Bildningsförlaget  har Pav lett ett antal gruppresor till södra Afrika.  Vad kan man få se där, och vad är det med landet Sydafrika som gör att  man alltid vill tillbaka  dit om man en gång besökt landet?

salepsrot ölands orkideer

ORKIDÉER

 

Jordens mest artrika växfamilj har tämligen få representanter i Sverige, men ovanligt många på Öland. De uppvisar också några av växtvärldens mest häpnadsväckande lösningar för sin överlevnad, spridning och pollination.

människans biologi

DEN BIOLOGISKA

MÄNNISKAN


Trots att kunskapen om hur människan är aldrig har varit större kan det vara svårt att se människans biologiska natur. Hur är vi egentligen? Om vi varsamt försöker  se människan bortom, eller bakom   kulturen. Går det ens att göra?

Ölands alvar

ALVARETS UNIKA

INVÅNARE

 

Förstå alvarets förutsättningar, historia och villkor, och möt några av de mer unika organismerna  från denna karga livsmiljö.